Select Page

Det er nu otte år siden, den tidligere norske erhvervsminister Gabrielsens kolde vind blæste ind gennem døren til de norske bestyrelser og delte Norge i et ja og et nej til kvotering.

Men kulden er efterfølgende blevet erstattet af en varm lettelse.

I stedet for at skulle trækkes med kvotekvinder har bestyrelserne nemlig skilt sig af med de mindst skarpe (mandlige) ledere og i stedet fået topkvalificerede og topmotiverede (kvindelige) talenter ind.

Ingen er specielt begejstrede over kvotering som metode, men kvoter er hurtigt ved at blive den mindste af to onder – i hvert fald i Europa.

Stillet over for den fortsatte store ubalance i toppen af erhvervslivet er de europæiske regeringer begyndt at miste tålmodigheden. Efter det norske eksempel er det blevet langt vanskeligere at argumentere for, at kompetencer vil blive negativt påvirket af en bedre balance mellem kønnene.

Det er endnu for tidlig at afgøre, om kvindelige bestyrelsesmedlemmer giver bedre økonomiske resultater. Men et nyt studie fra Norge viser, at flere kvinder i bestyrelserne først og fremmest har effekt på udvikling af strategier og innovationsfremmende organisationsændringer.

LINKLæs mere om studiet(eksternt link)

Kvinder bidrager med synspunkter, styrker engagementet og hæver bestyrelsens samlede indsats.

Personligt mener jeg, at køn er en forretningsmæssig problemstilling og ikke et kvindespørgsmål.
Benja Stig Fagerland
Personligt mener jeg, at køn er en forretningsmæssig problemstilling og ikke et kvindespørgsmål. Men kvinder er formentlig den størst oversete ressource i erhvervslivet, både som forbrugere og som medarbejdere.

Forretningsmodeller designet til en mandsdomineret verden har en indbygget svaghed i sig som kvindelige talenter kan være med til at rette op på og dermed styrke erhvervslivets præstationer.

På fodboldbanen er det de samlede komplementære færdigheder og det fælles ansvar, der tæller. Målene scores ikke af et hold, hvor alle profiler er fuldstændig ens. Endsige sikrer holdet sejren til sidst!

Personligt er jeg ikke i tvivl. Den nyrekrutterede kvinde, som blev ’blæst’ ind i den norske bestyrelse, kan med god samvittighed møde blikket fra de mandlige bestyrelsesmedlemmer.

Hun kan med sindsro læne sig tilbage i læderstolen og aflevere et budskab, som de forstår: ’Sorry, drenge, dette er fodbold – ikke synkronsvømning!’.