Select Page

Publications

 

Bokomslaget SHEconomySHEconomy – it´s your business!

Buy the book…

Published by Fagbokforlaget, Norway’s biggest publisher of this type of literature.
By Benja Stig Fagerland and Ingvill Bryn Rambøl

Benja Stig Fagerland, Member of NFFO, have been granted a scholarship from The Norwegian Non-fiction Writers And Translators Association (NFFO) in order to write the book.

| ISBN 978-82-450-1576-8 | Kr 349,– | Fagbokforlaget 2015 |

“Benja Stig Fagerland and Ingvill Bryn Rambøl are rightly emphasising the critical role of women in our society both economically and politically since women make 83% of all purchases and constitute slightly over half of citizens.

Their book is a must-read, showing the difference that proper targeting of this group will make to the bottom line and pointing the way to improving business, policies and practice. With predictions that women will control two-thirds of the consumer wealth in the US over the next ten years and that more women as leaders means a strengthened bottom line, ignoring the messages in this book is not an option. “
PhD, Gloria Moss, Professor of Marketing and Management 

ABOUT THE SHEconomy BOOK

The book, SHEconomy – it´s your business, is all about the business potential of female leadership, and to take women seriously as consumers and as a political force. It’s about women voices and their ability to make decisions. it´s about how to best utilize these factors to increase profitability.

The book points out and shows that there is evidence to claim that women as a group could mean big business for those who really understand the dynamics of the female. Those who are able to grasp it, can move market share, win votes, create value and strengthen the bottom line. Womens growing economic and political power is going to innovate the way we think business, products and policies.

Whereas in the last century we witnessed the social changes for the state, the market and the society when women entered the labor market, we will in the next century witness the outcome of the next step in this movement, namely what the consequences will be when women become equal opponents in traditional male areas such as political power and in the financial area.

Therefore SHEconomy is both your and my business!

The book should be read by all current and future decision makers in private and public enterprises, political parties and media, who will be competing for the greatest and to a great extent unused potential – women .

Afterword by: CEO of Telenor Norway, Berit Svendsen, Executive Vice President, Telenor Group board.
Foreword by: Rektor/ Dosent, Trond Blindheim, Markedshøyskolen, Oslo School of Management (OSM)

Contribution from:
Professor, Gloria Moss MA, FCIPD, PhD, is an expert on the way that staffing your organisation with people who are in tune with your customers can massively improve the bottom line.  She advises companies on Diversity issues whilst building a knowledge-base from her work as Professor in Management and Marketing at Buckinghamshire New University in the UK and Visiting Professor at the Ecole Superieure de Gestion (ESG), Paris.

Jane Horan, women in leadership. EdD. She is an expert in cross cultural leadership and career transitions.  She is the founder of The Horan Group, helping organisations build inclusive workplaces and  working with individuals on career transitions.

Professor, Anders Drejer. Department of Business and Management

Ginny Clark, called “the new queen of Wall Street”. Managing Director, Institutional Trading Desk at Beech Hill Securities

Madeline Di Nonno is the Chief Executive Officer of the Geena Davis Institute on Gender in Media, the only research based non-profit working with the entertainment and media community to improve gender diversity in children’s entertainment through research based programs. Di Nonno leads the Institute’s strategic direction and brings over thirty years experience in media, marketing and business development in the entertainment, non-profit, digital media and consumer packaged goods industries.

Bokomtale i løse luften
Tilsvar DN, av Redaktør, Hilde Kristoffersen, Fagbokforlaget.

“Eva Grinde hadde lørdag 7. mars en omtale av boken SHEconomy. Det jeg imidlertid lurer på, er hvor det ble av bokomtalen?

Grinde bruker en oppsiktsvekkende stor del av omtalen på den ene av de to forfatterne. Rundt halvparten av bokomtalen dreier seg om bøker som ikke er utgitt, og om at forfatter Stig Fagerland en gang har sitert feil. Som fagbokredaktør kan jeg ikke annet enn å trekke på smilebåndet.

Hvis pressen skulle viet like mye plass som Grinde gjør her, til bøker som ikke er utgitt, og (fagbok)forfatteres omgang med sitater, referanser og litteraturlister, så hadde den fått det travelt. Svært travelt.

Noe av det et forlag skal bistå med, er nettopp hjelp til å avdekke slike mangler og feil. Den eneste forskjellen på det som skjedde med Stig Fagerland og det som stadig vekk skjer andre fagbokforfattere, er at i Stig Fagerlands tilfelle fanget pressen opp feilene før forlaget. Det hører også med til historien at hun for lengst har beklaget, noe de aller fleste forfattere slipper å gjøre, fordi forlaget har fått gjøre jobben sin før teksten kommer pressen for øyet. Sitatfeilene som Grinde bruker så mye spalteplass på, fremkommer videre i omtalen av en dansk bok som ikke er utgitt. For øvrig opplever alle forlag at bøker som er planlagt, likevel ikke utkommer. Det betyr som regel bare at forfatterne ikke fullførte. Noe mer mystisk enn det er det ikke, selv om Grinde gjør sitt beste for å skape et inntrykk av det.

Jeg kjenner Eva Grinde som en dyktig skribent – og dersom hun hadde satt seg ordentlig inn i boken og den forskningen og de saksopplysningene bokens mange referansepersoner bidrar med, kunne denne bokomtalen blitt så mye mer balansert enn den er blitt. I stedet bruker Grinde andre halvdel av bokomtalen på en usammenhengende latterliggjøring av enkelte løsrevne sitater, som gir et høyst ufullstendig bilde av bokens innhold, og hvordan det er formidlet. Hun formidler bl.a. en direkte usannhet om hvordan SHEconomy som megatrend refereres til i boken. Det sammen med at den ene forfatterens navn er stavet feil to steder, mer enn tyder på at her har det gått fort i svingene for Grinde. Det er kanskje derfor hun opplever boken som: “… litt usammenhengende og forvirrende …”? Vi har nemlig fått svært mange tilbakemeldinger på det motsatte og forstår derfor ikke helt hvorfor Grinde som er en erfaren leser, er forvirret.

Nærmest morsomt blir det for øvrig når en journalist i Dagens Næringsliv skriver at vi skal være skeptiske til forfattere som har en business-agenda. Hvilke forfattere har ikke det i tillegg til faglige og andre motiver? Grindes ensidige og utelukkende negative søkelys på Stig Fagerland i det som skal være en bokomtale, bare bekrefter at vi trenger en bok som SHEconomy.

Den tydeliggjør i tillegg to av hindrene som blir presentert i boken, nemlig at kvinner ofte blir truffet på person, og ikke på sak, og at kvinner blir hengt ut hardere og lengre i mediene dersom de begår feil.

Dyktige kritikere er viktig, og det er Grindes soleklare rett å kritisere boken og dens innhold, men da må hun anmelde innholdet – og ikke forfatterne.” Read more…

  • Medier gir kvinnene “grisebank”, hvis de feiler! Read more…
  • Den offentlige debatt blir mer og mer kjønnsløse, bokstavlig tatt! Read more…

THE SUCCES TIPPING POINT: The Secret Behind Female Succes

By Peter Horn and Benja Stig Fagerland. Published by Gyldendal Business.

The book is written by two leading Nordic experts in women and management. A string og succesful women contribute with their own career and describe their own tipping point – the interaction between various factors that defines how success is obtained; intelligence, raising, education, personality, willpower, focus and private life.

The book combines tools with inspirational words as well as gender equality and case studies from the real world.” Annemette Schønberg Johnsen, reviewer for Danish Library Center

Pages: 277 / Language: Danish / Price: DKK 199 / ISBN: 978-87-609-1859-9
Together with Peter Horn. Read more.

Link to bookstore

Download for free
Download the chapter 5 (in danish) for free: Farvel til flinkeskolen